Programi

VIŠJEŠOLSKI PROGRAMI Višja strokovna šola Velenje od začetka višješolskega strokovnega izobraževanja (1996 leta) v Sloveniji izobražuje študente po višješolskih strokovnih programih s področja tehnike in storitev. Višješolski študijski programi trajajo dve leti in so ovrednosteni s 120 kreditnimi točkami (ECTS). Programi: Informatika, Mehatronika, Elektronika, Gostinstvo in turizemGeotehnologija in rudarstvo, Elektrotehnika.
Program Leto začetka izvajanja Vrsta študija Kraj študija
Elektronika 1996 redni Velenje
Elektronika 1998 izredni Velenje
Rudarstvo in geotehologija 1999 izredni Velenje
Rudarstvo in geotehologija 2002 redni Velenje
Informatika 2003 redni in izredni Velenje
Informatika 2004 redni in izredni Murska Sobota
Mehatronika 2005 izredni Velenje
Mehatronika 2006 redni Velenje
Komunala 2004 izredni Velenje
Varstvo okolja in komunala 2008 izredni Velenje
Geotehnologija in rudarstvo 2008 redni in izredni Velenje
Gostinstvo in turizem 2008 redni Velenje
Elektrotehnika 2021 redni in izredni Velenje
Elektrotehnika 2021 izredni Murska Sobota