srssersssdgimvssmicdsd

1informativni_2024
2informativni_2024
previous arrow
next arrow

Strokovni organi


STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Ravnatelj: Uroš Sonjak, univ. dipl. inž.

 


Strateški svet: Predsednik: Srečko Zorman, univ. dipl. inž.
Člani:
– Cvetko Fendre, univ. dipl. inž. (predstavnik šole),
– Anita Rudof Pečnik, univ. dipl. ekon. (predstavnica šole),
– mag. Andrej Rotovnik (predstavnik delodajalcev, Miel, d.o.o.),
– Jernej Bule (predstavnik delodajalcev, KLS Ljubno d.o.o.),
– Enis Bećarević (predstavnik študentov),
Maja Polak (predstavnica študentov),
– Peter Pečovnik (predstavnik diplomantov).

 


Študijska  komisija: Predsednik: mag. Andrej Rotovnik
Člani:
– Cvetko Fendre, univ. dipl. inž.,
– Jože Lukanc, univ. dipl. inž.,
– mag. Polonca Frajzman,
– Srečko Zorman, univ. dipl. inž..

 


Strokovni aktivi: Elektronika: Jože Lukanc, univ. dipl. inž.
Mehatronika: Cvetko Fendre, univ. dipl. inž.
Informatika: Srečko Zorman, univ. dipl. inž.
Geotehnologija in rudarstvo: mag. Bogdan Makovšek
Gostinstvo in turizem: mag. Polonca Frajzman

 


Komisija za kakovost: Predsednik: Marko Gams, mag. posl. ved
Člani:
– mag. Branko Dvoršak
– Cvetko Fendre, univ. dipl. inž.,
– Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
– mag. Bogdan Makovšek,
– Maja Polak (študentka),
– Martina Pušnik (študentka).

 


Študentski svet: Člani:
– Jure Gaber,
– Aleksander Mraović,
– Maja Polak,
– Nik Šlehta,
– Maja Verdel.

 


Predstavniki v svetu zavoda:

– Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
– Maja Polak,
– Aleksander Mraović,
– Niko Štajner.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje

03 89 60 642
vss@scv.si