Strokovni organi


STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Ravnatelj: Uroš Sonjak, univ. dipl. inž.
Strateški svet: Predsednik: Srečko Zorman, univ. dipl. inž.
Člani:
- Cvetko Fendre, univ. dipl. inž. (predstavnik šole),
- Anita Rudof Pečnik, univ. dipl. ekon. (predstavnica šole),
- mag. Andrej Rotovnik (predstavnik delodajalcev, Miel, d.o.o.),
- Jernej Bule (predstavnik delodajalcev, KLS Ljubno d.o.o.),
- Enis Bećarević (predstavnik študentov),
- Maja Polak (predstavnica študentov),
- Peter Pečovnik (predstavnik diplomantov).
Študijska  komisija: Predsednik: mag. Andrej Rotovnik
Člani:
- Cvetko Fendre, univ. dipl. inž.,
- Jože Lukanc, univ. dipl. inž.,
- mag. Polonca Frajzman,
- Srečko Zorman, univ. dipl. inž..
Strokovni aktivi: Elektronika: Jože Lukanc, univ. dipl. inž.
Mehatronika: Cvetko Fendre, univ. dipl. inž.
Informatika: Srečko Zorman, univ. dipl. inž.
Geotehnologija in rudarstvo: mag. Bogdan Makovšek
Gostinstvo in turizem: mag. Polonca Frajzman
Komisija za kakovost: Predsednik: Marko Gams, mag. posl. ved
Člani:
- mag. Branko Dvoršak
- Cvetko Fendre, univ. dipl. inž.,
- Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
- Anita Rudolf Pečnik, univ. dipl. ekon.,
- Maja Polak (študentka),
- Martina Pušnik (študentka).
Študentski svet: Člani:
- Jure Gaber,
- Aleksander Mraović,
- Maja Polak,
- Nik Šlehta,
- Maja Verdel.
Predstavniki v svetu zavoda:

- Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
- Maja Polak,
- Aleksander Mraović,
- Niko Štajner.