Predavatelji

PREDAVATELJ

PREDMET

BRECL MIHAEL, univ. dipl. inž.
miha.brecl@gmail.com
mihael.brecl@scv.si

Računalniško vodeni procesi

mag. DVORŠAK BRANKO
branko.dvorsak@scv.si

Predmet odprtega kurikula 1 (IOT v zgradbah)
Tehniška matematika
Uporabna matematika v elektrotehniki

FENDRE CVETKO, univ. dipl. inž.
cveto.fendre@scv.si

Računalniško vodeni procesi
Sistemi mehatronike 1, 2
Sistemi vodenja procesov 1, 2
Praktično izobraževanje (MEH)

mag. FRAJZMAN POLONCA
polona.frajzman@scv.si

Naravne in kulturne danosti turistične destinacije
Dopolnilne turistične dejavnosti

GAMS MARKO, mag. posl. ved
marko.gams@scv.si

Ekonomika in menedžment turizma
Uporabna informatika in statistika
Osnove projektnega manedžmenta
Praktično izobraževanje (GIT)

mag. GLOJEK ANDREJ
andrej.glojek@scv.si andrej.glojek@tecos.si

Tehnološki procesi

JAKOP ANTONIJA, univ. dipl. inž.
antonija.jakop@scv.si

Gastronomija

JUVAN TOMAŽ, univ. dipl. inž.
tomaz.juvan@scv.si

Električne inštalacije in razsvetljava 1, 2
Elektronski elementi in vezja 1
Osnove elektrotehnike
Tehniški predpisi in projektiranje

KOCJANČIČ GREGOR
gregor.kocjancic@scv.si
gregor.kocjancic1@gmail.com

Organizacija dela v strežbi

KRAALJ ROMANA, univ. dipl. ekon.
romana.kralj@scv.si
romana.kralj3@gmail.com

Poslovanje hotelov in turističnih agencij
Trženje v turizmu

mag. LEBAN VLASTA, prof.
vlasta.leban@scv.si

Strokovna terminologija v tujem jeziku - angleščina

LUKANC JOŽE, univ. dipl. inž.
joze.lukanc@scv.si

Meritve 
Meritve 1, 2
Praktično izobraževanje (ELT)

LUKIČ UROŠ, univ. dipl. inž.
uros.lukic@scv.si

Osnove strojništva
Sistemi mehatronike 1

mag. MAKOVECKI NATAŠA
natasa.makovecki@scv.si

Strokovna terminologija v tujem jeziku - angleščina
Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku

mag. MAKOVŠEK BOGDAN
bogdan.makovsek@scv.si
makovsekb@gmail.com

Miniranje v rudarstvu in gradbeništvu
Podzemna in površinska eksploatacija
Projektiranje in varstvo pri delu
Praktično izobraževanje (GIR)

MELANŠEK Jolanda, prof.
jolanda.melansek@scv.si

Strokovna terminologija v tujem jeziku - nemščina

mag. MEŽA MATEJ
matej.meza2@scv.si
matej.meza@mega-m.net

Komunikacijske tehnologije in storitve

MOŠNIK MIRAN, univ. dipl. inž.
miran.mosnik@scv.si

Trajnostni razvoj
Varstvo pri delu in varstvo okolja

MUŠIĆ ISLAM, prof.
islam.music@scv.si

Izdelava spletnih strani
Računalništvo in informatika
Praktično izobraževanje (INF 1. letnik)

mag. NAVERŠNIK BRANKO
branko.naversnik@scv.si
branko.naversnik@t-2.net

Poslovno komuniciranje in vodenje

OSOJNIK VILJEM, univ. dipl. inž.
viljem.osojnik@scv.si

Računalniško podprte tehnologije 

 

PETRIJAN MILAN, inž.
milan.petrijan@guest.arnes.si 

Računalništvo in informatika

dr. PRANJIĆ FRANJO
franjo.pranjic@scv.si
franjo.pranjic@um.si

Predmet odprtega kurikula 2 (Pametna omrežja)

mag. PRAPER PRIMOŽ
primoz.praper@scv.si
primoz.praper@gmail.com

Učinkovita raba energije v stavbah

PRITRŽNIK ROBI, dipl. inž.
robi.pritrznik@scv.si

Vzdrževanje sistemske programske opreme

mag. RANZINGER MARKO
marko.ranzinger@scv.si
marko.ranzinger@rgp.si

Rudarski stroji in naprave

REPNIK RADOVAN, univ. dipl. inž.
radovan.repnik@scv.si

Energetsko upravljanje stavb

dr. REPNIK SEBASTJAN
sebastjan.repnik@scv.si
sebastjan.repnik@gmail.com

Organizacija dela v kuharstvu
Wellness turizem

dr. ROŠER JANEZ
janez.roser@scv.si
janez.roser@rlv.si

Rudarska merjenja

mag. ROTOVNIK ANDREJ
 
andrej.rotovnik@scv.si
andrej.rotovnik@miel.si

Električne inštalacije in razsvetljava 1, 2
Tehniški predpisi in projektiranje

dr. ROTOVNIK TOMAŽ
tomaz.rotovnik@scv.si
rotovnik.tomaz@gmail.com

Razvoj programskih aplikacij
Robotski sistemi 1

RUDOLF PEČNIK ANITA, univ. dipl. ekon.
anita.rudolfpecnik@scv.si

Ekonomika podjetja

dr. SALOBIR BORIS
 
boris.salobir@scv.si
protosib@gmail.com

Bogatenje mineralnih surovin
Izgradnja podzemnih prostorov, predorov in jaškov
Pridobivanje geotermalne energije

SMONKAR DAMIJAN, dipl. inž. (VS)

damijan.smonkar@scv.si 

damijan.smonkar@gmail.com

Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov

SONJAK UROŠ, univ. dipl. inž.
 
uros.sonjak@scv.si

Operacijski sistemi 1, 2
Računalništvo in informatika

TAJNŠEK ROBERT, dipl. inž.
robert@tajnsek.si

Informacijski sistemi

TOMŠIČ PETRA, mag. ekon. in posl. ved; univ. dipl. prav.
petra.tomsic@scv.si

Pravni predpisi v gostinstvu in turizmu
Poslovno komuniciranje in vodenje

URAN ANITA, univ. dipl. inž.
anita.uran@gmail.com

Elektronski elementi in vezja 1
Praktično izobraževanje (ELT, MEH MS)

URBANC ROK, mag. inž. rač. in inf. tehnol.
rok.urbanc@scv.si

Računalniške komunikacije in omrežja 1, 2

VODUŠEK TADEJ, univ. dipl. inž.
tadej.vodusek@scv.si
tadej_vodusek@t-2.net

Geomehanika in geotehnika
Geologija in inženirska geologija
Vrtanje in sidranje

ZAPONŠEK KLEMEN, mag. inž. meh.
klemen.zaponsek@scv.si

Predmet odprtega kurikula 2 (Industrijski internet stvari)
Robotski sistemi 1

ZORMAN SREČKO, univ. dipl. inž.
srecko.zorman@scv.si

Praktično izobraževanje (INF 2. letnik)
Programiranje 1, 2
Zbirke podatkov 1, 2

ZUPANC HELENA, prof.
helena.zupanc@scv.si

Strokovna terminologija v tujem jeziku - francoščina