srssersssdgimvssmicdsd

1informativni_2024
2informativni_2024
previous arrow
next arrow

Prijava in vpis

PRIJAVA IN VPIS

Pogoji za vpis V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:
je opravil maturo ali poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje

03 89 60 642
vss@scv.si