srssersssdgimvssmicdsd

1informativni_2024
2informativni_2024
previous arrow
next arrow

Geotehnologija in rudarstvo

PROGRAM GEOTEHNOLOGIJA IN RUDARSTVOPridobivanje mineralnih surovin zahteva posebna znanja s področij izdelave podzemnih objektov, transportnih sistemov, prezračevanja, delovanja elektroenergetskih sistemov, odvodnjavanja in skladiščenja. Zaradi narave dela je zelo pomembna varnost in zaščita pri delu. Inženir nadzoruje in spremlja varnostne in tehnološke razmere na delovnih mestih.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:  INŽENIR/INŽENIRKA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA (VI/I STOPNJA).

Trajane izobraževanja: redni študij traja dve leti, izredni študij pa dve leti in pol.

Kreditne točke: 120 kreditnih točk (KT).

ZNANJA IN USPOSOBLJENOSTI:

  • reševanje praktičnih problemov na področju geotehnologije in rudarstva na podlagi pridobljenih znanj pridobivanja mineralnih surovin, izvajanja geotehničnih in rudarskih del, izdelave podzemnih prostorov in jaškov,
  • načrtovanje geotehnoloških in rudarskih procesov ter reševanje problemov skladno z varnostnimi, ekološkimi in okoljevarstvenimi zahtevami,
  • upoštevanje temeljne zakonodaje, standardizacije, tehničnih predpisov, certificiranja ter sistemov za zagotavljanje kakovosti s področja geotehnologije in rudarstva,
  • uporaba merilnih inštrumentov potrebnih za opravljanje del na področju pridobivanja mineralnih surovin,
  • vrednotenje rešitev, tehnologij, izdelkov in opreme na področju geotehnologije in rudarstva.

IZVAJANJE PROGRAMA

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj,seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Kraji izvajanja: Velenje (redni in izredni študij).

Opis        Predmetnik      Vpis

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje

03 89 60 642
vss@scv.si