Vizija, poslanstvo in vrednote

VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE
Vizija Z vami ustvarjamo uporabna znanja oz. kompetence po primerljivih standardih za življenje in delo. Poudarjamo vseživljenjsko učenje, formalne in neformalne oblike izobraževanja, cilj pa je samozavestna, izobražena oseba, ki je s pridobljenim znanjem konkurenčna na trgu dela.
Poslanstvo Glede na izzive okolja ponujamo kakovostne izobraževalne storitve. Poslanstvo višje šole je izobraževanje študentov po kratkih programih terciarnega izobraževanja predvsem s področja tehnike in storitev glede na potrebe  okolja, izvajanje seminarjev, posvetov in drugih oblik izobraževanja, sodelovanje v razvojnih projektih.
Vrednote Kakovost izobraževanja, ustvarjalnost, enakopravnost in solidarnost ter odgovoren odnos do vseh udeležencev.