Klub diplomantov (alumni)

Klub diplomantov združuje diplomante vseh generacij študijskih programov, ki so diplomirali na Višji strokovni šoli Velenje, z namenom sodelovanja in izmenjave izkušenj ter ustvarjanja priložnosti za razvoj kariere.

Prepričani smo, da je diploma, ki ste jo pridobili na naši višji šoli, pomemben korak na vaši poklicni poti. Klub diplomantov je priložnost za ponovno spoznavanje in utrjevanje stikov s kolegi iz časov študija, za spoznavanje novih kolegov ter širjenje mreže znanja. Spremljamo zaposlovanje diplomantov, njihovo karierno pot in skrbimo za pretok informacij s študenti preko Kluba diplomantov. Poslanstvo naše šole je tudi spremljanje vašega poklicnega udejstvovanja in napredovanja.  Najpomembnejše aktivnosti Kluba diplomantov VSŠ Velenje so: - vzpostavitev in ohranjanje trajnih vezi med VSŠ in njenimi diplomanti - spodbujanje sodelovanja med diplomanti - sodelovanje pri strokovnem in osebnem razvoju - sodelovanje šole z organizacijami, v katerih so zaposleni naši diplomanti - promocija in ohranjanje ugleda šole - informiranje članstva z novostmi, ki se izvajajo na naši šoli. Članstvo je brezplačno. Včlanitev je avtomatična in se izvede po uspešnem zagovoru diplomske naloge. Dobrodošli v Klubu diplomantov Višje strokovne šole Šolskega centra Velenje