Diplomski izpit

Diplomski izpit poteka skladno s Pravilnikom o diplomskem izpitu.
Izpitna komisija je sestavljena iz predavateljev višje strokovne šole in ima predsednika ter dva člana, od katerih je eden mentor predavatelj. V komisiji praviloma sodeluje tudi mentor iz podjetja. Zagovor diplomske naloge poteka pred izpitno komisijo in je javen. Sestavljen je iz predstavitve diplomske naloge in razgovora o vsebinskem delu. Zagovor traja največ 20 minut, od tega je za predstavitev namenjeno 10 minut. Preostali čas je namenjen članom izpitne komisije za postavljanje vprašanj diplomantu.
Zagovor je javen in traja največ 20 minut. Zagovor je sestavljen je iz:
  • študentove predstavitve diplomske naloge (10 minut) in
  • razgovora o diplomski nalogi (10 minut).
Na zaprtem posvetu sprejme izpitna komisija sklep o oceni diplomskega izpita, ki ga predsednik izpitne komisije javno objavi kandidatu in prisotnim na zagovoru. Pri tem mu izda Potrdilo o uspešno opravljenem diplomskem izpitu.