Priznavanje izpitov

PRIZNAVANJE IZPITOV Na Višji strokovni šoli lahko uveljavljate znanja in spretnosti, ki ste jih pridobili v različnih oblikah formalnega in neformalnega izobraževanja ter izpopolnjevanja. Študentje, ki ste že opravili posamezne izpite na drugih visokih ali višjih šolah lahko oddate vlogo za priznavanje izpitov. Vlogo oddate osebno ali jo pošljete po pošti skupaj z dokazili (potrdilo o opravljenih izpitih, učni načrti ...). Vlogi za priznavanje izpitov sta ločeni za: Če imate ustrezne delovne izkušnje, lahko zaprosite za priznavanje praktičnega izobraževanja. O ustreznosti delovnih izkušenj odloča študijska komisija na podlagi ocene opisa del, ki jih opravljate oziroma ste jih opravljali. Vlogo oddate na predpisanem obrazcu z vsemi potrebnimi prilogami. Vloga za priznavanje praktičnega izobraževanja. Za lažje načrtovanje vašega študijskega procesa lahko kot kandidati za študij zaprosite za informacijo o priznanih izpitih že pred vpisom.