srssersssdgimvssmicdsd

1informativni_2024
2informativni_2024
previous arrow
next arrow

Prijava

Prvi prijavni rok

Kandidati za vpis v višješolske študijske programe oziroma višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 20. februarja do 15. marca 2024 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.
Pred izpolnjevanjem prijave si natančno preberite Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2024/25.

Izpolnjen prijavni obrazec, natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite

  1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali
  2. skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si (prijavni obrazec lahko podpišete ročno ali elektronsko)

Oddati smete samo eno prijavo! Prijavite se lahko v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe, za katere izpolnjujete vpisne pogoje ali jih boste izpolnili do rokov, objavljenih s tem razpisom. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske študijske programe, če se za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje.

Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 22. avgusta 2024.

Vpisna mesta:

Kako se prijavim?

Drugi prijavni rok

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2024 na spletni strani https://vss-ce.com/vps

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 23. avgusta do 29. avgusta 2024 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps.

Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:

1.       s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

 Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

ali

2.      na e-naslov:prijava.vps@sc-celje.si (prijavni obrazec lahko podpišete ročno ali elektronsko)

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2024.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje

03 89 60 642
vss@scv.si