Elektrotehnika

PROGRAM ELEKTROTEHNIKA

Sodobnih tehničnih naprav ni več brez električne, elektronske in računalniške podpore. Krmilni sistemi z ustrezno programsko in komunikacijsko opremo avtomatizirajo praktično vse proizvodne sisteme in opravila. Inženirji elektrotehnike se ukvarjajo z uvanjanje novih tehnoloških rešitev na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije ter energetskim upravljanjem stavb. Če vas zanimajo raznolika dela s področja elektrotehnike, sodobno in uprorabno inženirsko znanje, potem je ta študij pravi za vas.

NAZIV POKLICNE IZOBRAZBE:  INŽENIR/INŽENIRKA ELEKTROTEHNIKE (VI/I. STOPNJA).

Trajane izobraževanja: redni študij traja dve leti, izredni študij pa dve leti in pol.

Kreditne točke: 120 kreditnih točk (KT).

ZNANJA IN USPOSOBLJENOSTI:

  • reševanje problemov s področja avtomatizacije v proizvodnih procesih in komunikacijskih tehnologijah ter robotiziranih sistemih,
  • načrtovanje in izvedba elektrotehniških naprav, krmilnih sistemov, IoT naprav in energetskega monitoringa stavb,
  • poznavanje temeljne zakonodaje, standardizacije, tehničnih predpisov, certificiranja ter sistemov za zagotavljanje kakovosti s področja elektrotehnike, robotike, komunikacijskih tehnologij in energetskega upravljanja stavb,
  • poznavanje naprav, vrednotenje konstrukcijskih rešitev izdelkov in opreme na področju elektrotehnike,
  • načrtovanje in izdelava pametnih električnih inštalacij, njihovo daljinsko upravljanje, nadzor in govorno upravljanje s pametnimi inštalacijami ter internetom stvari (IoT).

IZVAJANJE PROGRAMA

Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 tednov predavanj,seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Kraji izvajanja: 

  • Velenje (redni in izredni študij),
  • Murska Sobota (izredni študij),
  • Slovenske Konjice (izredni študij).

https://youtu.be/_6cV5ei1Zhs

Opis     Predmetnik       Vpis

Elektronika_laboratorij