srssersssdgimvssmicdsd

1informativni_2024
2informativni_2024
previous arrow
next arrow

Kakovost

KAKOVOST

Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov, pripravlja poročila o evalvaciji …

Komisija sodeluje z Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).

Komisija za kakovost vzdržuje in objavljanje poslovnik višje strokovne šole, ki predpisuje sistem vodenja in dela šole (Poslovnik višje strokovne šole).

Komisija za kakovost: Predsednik: Marko Gams, mag. posl. ved
Člani:
– Branko Dvoršak, univ. dipl. inž.,
– Cveto Fendre, univ. dipl. inž.,
– Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
– mag. Bogdan Makovšek,
– Maja Polak (študentka),
– Martina Pušnik (študentka).

Samoevalvacijska poročila:

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje

03 89 60 642
vss@scv.si