Diplomski izpit Elektronika, 21. 9. 2023

Višja strokovna šola razpisuje peti rok za opravljanje diplomskih izpitov program Elektronika v četrtek, 21. 9. 2023, v mali predavalnici C-112 Višje strokovne šole. Začetek zagovora bo ob 11. uri. Kandidat bo opravljal diplomski izpit pred naslednjo izpitno komisijo:
1. Rok STROPNIK ob 11. uri
IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI BIVANJA S PAMETNIMI SISTEMI
Predsednik izpitne komisije: Jože Lukanc, univ. dipl. inž.
Mentor na šoli: mag. Branko Dvoršak
Član: Tomaž Juvan, univ. dipl. inž.
Mentor v podjetju: Mihael Brecl, univ. dipl. inž.