Nadaljevanje študija FOŠ, Novo mesto

Posredujemo informacije o možnosti nadaljevanja študija diplomantov na visokošolskem strokovnem študijskem programu Menedžment kakovosti, na Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu (FOŠ). Na podlagi zaključene izobrazbe (višja šola), se lahko na študijski program vpišete po merilih za prehode neposredno v 2. letnik. Ob tem se vam lahko pripišeta do 2 diferencialna izpita – glede na zaključen program višje šole.
Visokošolski strokovni študijski program Menedžment kakovosti študentom ponuja najnovejša znanja iz ekonomije, organizacije, kakovosti in drugih sorodnih področij. Študijski program je usmerjen v izobraževanje in usposabljanje visoko strokovnega, vodstvenega in vodilnega kadra tako v zasebnem kot tudi v javnem in neprofitnem sektorju. Fakulteta v izobraževalne procese vključuje strokovnjake iz domačega in mednarodnega okolja, ki v sklopu predavanj zagotavljajo teoretična znanja s poudarkom na najboljših praksah. Študij na FOŠ je izredni in je prilagojen zaposlenim. Velika prednost je kombiniran način študija, saj sodobno življenje zahteva hitre odzive in čim boljše rezultate. KOMBINIRAN način študija je preplet fizičnih in digitalnih srečanj ter vsebin. Del študija se oprav na fakulteti, del na DALJAVO. Na ta način je študentom omogočena prilagoditev in lažja uskladitev študija s svojimi drugimi obveznostmi. Tak način študija je po mednarodnih študijah ocenjen kot najbolj optimalen in učinkovit študij in se ga poslužujejo najbolj priznanje svetovne izobraževalne institucije. Posebna prednost takšnega načina študija pa je pridobivanje in krepitev digitalnih kompetenc, ki so v današnjem času nepogrešljive. Pri tem fakulteta nudi informacijsko podporo ter možnost pridobitve licenc O365. Poleg rednih študijskih dejavnosti fakulteta pripravlja tudi različne dodatne študijske dejavnosti, kot so (za študente brezplačne) poletne in zimske šole s področij sistema vodenja kakovosti, odličnosti vodenja,  kovčinga, poslovne odličnosti... Poleg uporabnih znanj in primerov dobrih praks udeleženci pridobijo tudi kreditne točke in različne certifikate (npr. certifikat za notranjega presojevalca po sistemu kakovosti ISO 9001:2015,..), ki jih lahko uporabljajo kot dodatno kvalifikacijo pri svojem kariernem razvoju. Za vse, ki želijo del študijskih obveznosti ali delovno prakso opraviti v tujini, to omogočajo v okviru programa Erasmus+ študijske izmenjave in opravljanje delovne prakse v tujini. V petek, 11. 2. 2022 ob 10. in 17. uri in v soboto, 12. 2. 2022 ob 10. uri, organizirajo ON-LINE informativni dan, ki bo potekal na daljavo na POVEZAVI. Ponujajo pa tudi možnost individualnega termina, na katerem se osebno pogovorite o konkretnih vprašanjih in možnostih. Več o fakulteti si lahko ogledate na spletni strani: https://www.fos-unm.si/si/ ter o visokošolskem strokovnem študijskem programu na povezavi: https://www.fos-unm.si/si/programi/vs/ Za dodatne informacije so vam na voljo na telefonski številki 059 074 164 ali na elektronskem naslovu referat@fos-unm.si.