srssssersssdgimvssmicdsd

Strokovni organi


STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Ravnatelj: Uroš Sonjak, univ. dipl. inž.


Strateški svet: Predsednik: Franc Štravs, univ. dipl. inž.
Člani:
– Cveto Fendre, univ. dipl. inž.,
– Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
– mag. Bogdan Makovšek (predstavnik delodajalcev)
– Marjan Kaligaro, univ. dipl. inž. (predstavnik delodajalcev),
– Jan Plahuta (predstavnik študentov),
Ksenija Brešar (predstavnica študentov),
– Ivan Škoflek (predstavnik diplomantov).


Študijska  komisija: Predsednik: mag. Andrej Rotovnik
Člani:
– Cveto Fendre, univ. dipl. inž.,
– Franc Štravs, univ. dipl. inž.,
– Martina Omladič, univ. dipl. ekon.,
– Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
– mag. Branko Dvoršak.


Strokovni aktivi: Elektronika: Jože Lukanc, univ. dipl. inž.
Mehatronika: Cveto Fendre, univ. dipl. inž.
Informatika: Srečko Zorman, univ. dipl. inž.
Geotehnologija in rudarstvo: mag. Bogdan Makovšek
Gostinstvo in turizem: Romana Kralj, univ. dipl. ekon.
Varstvo okolja in komunala: mag. Branko Dvoršak.


Komisija za kakovost: Predsednica: Martina Omladič, univ. dipl. ekon.
Člani:
– Franc Štravs, univ. dipl. inž.,
– Cveto Fendre, univ. dipl. inž.,
– Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
– mag. Bogdan Makovšek,
– mag. Branko Dvoršak,
– Žan Ružič (študent),
– Ksenija Brešar (študentka).


Študentski svet: Predsednik: Plahuta Jan,
Člani:
– Gašper Habe,
– Nejc Martinjak,
– Ksenija Brešar,
– Klemen Laznik.


Predstavniki v svetu zavoda: – Franc Štravs, univ. dipl. inž.,
– Špela Korenak,
– Žiga Prasnic,
– Gregor Prodnik.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660