srssssersssdgimvssmicdsd

Prijava

Prvi prijavni rok

Kandidati za vpis v višješolske študijske programe oziroma višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 13. februarja do 8. marca 2017 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.
Pred izpolnjevanjem prijave si natančno preberite Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2017/18.
Izpolnjen prijavni obrazec, natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Oddati smete samo eno prijavo! Prijavite se lahko v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe, za katere izpolnjujete vpisne pogoje ali jih boste izpolnili do rokov, objavljenih s tem razpisom. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske študijske programe, če se za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje.

Kako se prijavim?

 

Drugi prijavni rok

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 25. avgusta 2017 na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps in na spletni strani šole.

Kandidati za vpis v višješolske študijske programe oziroma višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 28. avgusta do 1. septembra 2017 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps.
Izpolnjen prijavni obrazec, natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Oddati smete samo eno prijavo! Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2017 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Prosta vpisna mesta: 

Študijski program PROSTA MESTA
SKUPNA DODATNA
REDNI IZREDNI REDNI IZREDNI
Elektronika  39  45 1  3
Geotehnologija in rudarstvo  26  30 0  3
Gostinstvo in turizem  31  30  1  3
Informatika  40  45  0  3
Mehatronika  26  45  0 3
Varstvo okolja in komunala /  45 /  3

 

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660