srssersssdgimvssmicdsd

1informativni_2023
2informativni_2023
previous arrow
next arrow

Vpis

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

je opravil maturo ali poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
ima opravljen mojstrskidelovodski ali poslovodski izpittri leta delovnih izkušenj in je opravilpreizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.


POGOJI ZA NAPREDOVANJE

V 2. letnik napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/la obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti…) 1. letnika v obsegu 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja. 
Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz pratičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje

03 89 60 642
vss@scv.si