srssersssdgimvssmicdsd

Predavatelji

PREDAVATELJI

PREDAVATELJ PREDMET
BRITOVŠEK MIRJAM, univ. dipl. inž.
mirjam.britovsek@gmail.com
Gospodarjenje z odpadki
Izbrana poglavja iz ravnanja z odpadki
dr. NEVENKA CUKJATI
nevenka.cukjati@triera.net
Odvajanje in čiščenje odpadne vode
Okoljsko naravoslovje 2
dr. DARKO DREV
darko.drev@gmail.com
Oskrba z vodo
Zdravstvena hidrotehnika in sanitarno inženirstvo
mag. DVORŠAK BRANKO
branko.dvorsak@scv.si
Komunalna energetika
Praktično izobraževanje
FENDRE CVETKO, univ. dipl. inž.
cveto.fendre@scv.si
Krmiljenje in regulacija procesov
Računalniško vodeni procesi
Sistemi mehatronike 1, 2
Sistemi vodenja procesov
Praktično izobraževanje
mag. FRAJZMAN POLONCA
polona.frajzman@scv.si
Turistična geografija in kulturna dediščina
Dopolnilne turistične dejavnosti
GAMS MARKO, mag. posl. ved
marko.gams@scv.si
Ekonomika turizma
Poslovna informatika s statistiko
mag. GLOJEK ANDREJ
andrej.glojek@tecos.si
Tehnološki procesi
doc. dr. HOLEČEK NIKOLA
nikola.holecek@gorenje.si
Hrup
Toplogredni plini
mag. HUDEJ MARJAN
marjan.hudej@rlv.si
Rudarski stroji in naprave
JAKOP ANTONIJA
antonija.jakop@scv.si
Osnove gastronomije
mag. JOVAN IVAN
ivan.jovan@scv.si
Računalništvo in informatika
Tehnično risanje in dokumentacija
mag. KALIGARO MARJAN
marjan.kaligaro@eduit.si
Informacijski sistemi
Varnost in zaščita
Vzdrževanje sistemske programske opreme
KALIŠNIK ANTON, univ. dipl. inž.
anton.kalisnik@scv.si
Tehniška matematika
Okoljsko naravoslovje 1
KLEMENČIČ MATEJA, univ. dipl. inž.
mateja.klemencic@scv.si
Geologija in inženirska geologija
KOCJANČIČ GREGOR
gregor.kocjancic1@gmail.com
Osnove strežbe
KOROŠEC MAKSIMILJAN, univ. dipl. inž.
konalim@gmail.com
Oskrba z vodo
KRALJ ROMANA
romana.kralj3@gmail.com
Trženje v turizmu,
Poslovanje hotelov in turističnih agencij
mag. LEBAN VLASTA, prof.
vlasta.leban@scv.si
Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina
LOJEN PETER, univ. dipl. inž.
peter.lojen@lm-projekti.si
Urbanizem
LUKANC JOŽE, univ. dipl. inž.
joze.lukanc@scv.si
Električne meritve
Meritve
Procesne in industrijske meritve
Praktično izobraževanje
LUKIČ UROŠ, uni. dipl. inž.
uros.lukic@scv.si
Sistemi mehatronike 1
Osnove strojništva
mag. MAKOVECKI NATAŠA
natasa.makovecki@scv.si
Strokovna terminologija v tujem jeziku – angleščina
mag. MAKOVŠEK BOGDAN
makovsekb@gmail.com
Miniranje v rudarstvu in gradbeništvu
Podzemna in površinska eksploatacija
Sanacija starih bremen in naravnih nesreč
Praktično izobraževanje
dr. MEDVED MILAN
milan.medved@outlook.com
Rudarska merjenja
MELANŠEK Jolanda, prof.
jolanda.melansek@scv.si
Strokovna terminologija v tujem jeziku – nemščina
mag. MEŽA MATEJ
matej.meza@mega-m.net
Komunikacijske tehnologije in storitve
Prenosna elektronika
MOŠNIK MIRAN, univ. dipl. inž.
miran.mosnik@telemach.net
Varstvo pri delu in ekologija
Trajnostni razvoj
MUŠIĆ ISLAM, prof.
islam.music@scv.si
Izdelava spletnih strani
Računalništvo in informatika
mag. NAVERŠNIK BRANKO
branko.naversnik@kp-velenje.si
Poslovno komuniciranje in vodenje
Varstvo okolja in zakonodaja
OBU ANDREJ, univ. dipl. inž.
andrej.obu@scv.si
Praktično izobraževanje
Računalniško vodeni procesi
Računalniške komunikacije in omrežja 1, 2
Osnove zgradbe in delovanja računalniških sistemov
OMLADIČ MARTINA, univ. dipl. ekon.
martina.omladic@scv.si
Poslovno komuniciranje in vodenje
Ekonomika podjetja
Osnove projektnega manedžmenta
Praktično izobraževanje
OSOJNIK VILJEM, univ. dipl. inž.
viljem.osojnik@scv.si
Računalniško podprte tehnologije
mag. REPNIK SEBASTJAN
sebastjan.repnik@gmail.com
Wellness turizem
Osnove kuharstva
mag. ROTOVNIK ANDREJ
andrej.rotovnik@miel.si
Projektiranje
Tehniški predpisi in projektiranje
dr. ROTOVNIK TOMAŽ
rotovnik.tomaz@gmail.com
Razvoj programskih aplikacij
Robotski sistemi 1
dr. SALOBIR BORIS
protosib@gmail.com
Bogatenje mineralnih surovin
Izgradnja podzemnih prostorov, predorov in jaškov
Vrtanje in sidranje
Pridobivanje geotermalne energije
SONJAK UROŠ, univ. dipl. inž.
uros.sonjak@scv.si
Operacijski sistemi 1, 2
Računalniške komunikacije in omrežja 1, 2
Računalništvo in informatika
ŠTRAVS FRANC, univ. dipl. inž.
franc.stravs@scv.si
Elektronski elementi
Osnove elektrotehnike
Praktično izobraževanje
TOMŠIČ PETRA, mag. ekon. in posl. ved; univ. dipl. prav.
petra.tomsic@sc-sg.si
Pravni predpisi
dr. ZAVŠEK SIMON
zavsek.simon@siol.net
Geomehanika in geotehnika
ZORMAN SREČKO, univ. dipl. inž.
srecko.zorman@scv.si
Praktično izobraževanje
Programiranje 1, 2
Zbirke podatkov 1, 2
Računalništvo in informatika
ZUPANC HELENA, prof.
helena.zupanc76@gmail.com
Strokovna terminologija v tujem jeziku – francoščina

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660