srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

tabela 1. letnik meh

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M1 Komunikacije v tehniki obvezno 1. 120 72 48 240 20
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) obvezno 1. 48 36   84 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) obvezno 1. 48 36   84 6
P3 Računalništvo in informatika (RAI) obvezno 1. 24   48 72 5
D1 Praktično izobraževanje (PRI-M1) obvezno 1.       90 3
M2 Osnove mehatronike obvezno 1. 120 12  48 180 20
P4 Osnove strojništva (OST) obvezno 1. 42   24 66 6
P5 Osnove elektrotehnike (OET) obvezno 1. 42   24 66 6
P6 Trajnostni razvoj (TRA) obvezno 1. 36 12    48 4
D2 Praktično izobraževanje (PRI-M2) obvezno 1.       120 4
M3 Mehatronika 1 obvezno 1. 84   96 180 20
P7 Sistemi mehatronike 1 (SME1) obvezno 1. 42   48 90 7
P8 Meritve (MRT) obvezno 1. 42   48 90 7
D3 Praktično izobraževanje (PRI-M3) obvezno 1.       190 6
Preberi več

tabela 2. letnik inf

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M4 Osnove ekonomije O 2. 48 24 24 96 8
P9 Ekonomika podjetja (EKP) O 2. 48 24 24 96 6
D4 Praktično izobraževanje (PRI-M4) O 2.       55 2
M5 Sistemsko administriranje O (HW), I 2. 48   96 144 14
P10 Vzdrževanje sistemske programske opreme (VSO) O (HW), I 2. 24   48 72 5
P11 Operacijski sistemi 2 (PS2) O (HW), I 2. 24   48 72 5
 D5 Praktično izobraževanje O (HW), I 2.        115  4
 M6 Upravljanje podatkovnih omrežji O (HW), I 2. 72   72 144 14
P12 Računalniške komunikacije in omrežja2 (RKO2) O (HW), I 2. 36   36 72 5
P13 Varnost in zaščita (VIZ) O (HW), I 2. 36   36 72 5
D6 Praktično iobraževanje (PRI-M6) O (HW), I 2.       115 4
M7 Izdelava programskih aplikacij O (SW), I 2. 60   84 144 14 
P14 Programiranje 2 (PRO2) O (SW), I 2. 36   48 84 6
P15 Razvoj programskih aplikacij (RPA)  O (SW), I 2. 24   36 60 4
D7 Praktično izobraževanje (PRI-M7) O (SW), I 2.       115 4
M8 Načrtovanje in razvoj infor. sistemov O (SW), I 2. 72   72 144 14
P16 Zbirke podatkov 2 (ZBP2) O (SW), I 2. 36   48 84 6
P17 Informacijski sistemi (INS) O (SW), I 2. 36   24 60 4
D8 Praktično izobraževanje (PRI-M8) O (SW), I 2.       115 4
M9 Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev I 2. 60   84 144 14
P18 Izdelava spletnih strani (ISS) I 2. 24   48 72 5
P19 Elektronsko poslovanje (ELP) I 2. 36   36 72 5
D9 Praktično izobraževanje (PRI-M9) I 2.       115 4
M10 Podatkovna omrežja I 2. 72   72 144 14
P20 Komunikacijske tehnologije in storitve (KTS) I 2. 36   36 72 5
P21 Računalniško vodeni procesi (RVP) I 2. 36   36 72 5
D10 Praktično izobraževanje (PRI-M10) I 2.       115 4
  Prosto izbirni predmet (PIP)             5
P22 Multimediji (MUL) I 2. 36   36 72 5
D11 Diplomsko delo O           5 *
Preberi več

1. letnik

Št. MODUL / PREDMET /SESTAVINA Obvezno/
izbirno
Letnik P SV LV Skupaj KT
M1 Komunikacije v tehniki O 1. 120 72 48 240 20
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) O 1. 48 36   84 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) O 1. 48 36   84 6
P3 Računalništvo in informatika (RAI) O 1. 24   48 72 5
D1 Praktično izobraževanje (PRI-M1) O 1.       90 3
M2 Postavitev in konfiguracija omrežij O 1. 120   72 192 22
P4 Operacijski sistemi 1 (OPS1) O 1. 24   24 48 4
P5 Osnove zgradbe in delovanja rač. sistemov (ORS) O 1. 48   24 72 6
P6 Računalniške komunikacije in omrežja 1 (RKO1) O 1. 48   24 72 6
D2 Praktično izobraževanje (PRI-M2) O 1.       190 6
M3 Kodiranje programov O 1. 72   96 168 18
P7 Programiranje 1 (PRO1) O 1. 36   48 84 7
P8 Zbirke podatkov 1 (ZBP1) O 1. 36   48 84 7
D3 Praktično izobraževanje (PRI-M3) O 1.       120 4
Preberi več

tabela 1. letnik inf

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M1 Komunikacije v tehniki O 1. 120 72 48 240 20
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) O 1. 48 36   84 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) O 1. 48 36   84 6
P3 Računalništvo in informatika (RAI) O 1. 24   48 72 5
D1 Praktično izobraževanje (PRI-M1) O 1.       90 3
M2 Postavitev in konfiguracija omrežji O 1. 120   72 192 22
P4 Operacijski sistemi 1 (OPS1) O 1. 24   24 48  4
P5 Osnove zgradbe in delovanja rač. sistemov (ORS) O 1. 48   24 72 6
P6 Računalniške komunikacije in omrežja 1 (RKO1) O 1. 48   24 72 6
D2 Praktično izobraževanje (PRI-M2) O 1.       190 6
M3 Kodiranje programov O 1. 72   96 168 18
P7 Programiranje 1 (PRO1) O 1. 36   48 84 7
P8 Zbirke podatkov 1 (ZBP1) O 1. 36   48 84 7
D3 Praktično izobraževanje (PRI-M3) O 1.       120 4
Preberi več

2. letnik

Št. MODUL / PREDMET /SESTAVINA Obvezno/
izbirno
Letnik P SV LV Skupaj KT
M4 Osnove ekonomije O 2. 48 24 24 96 8
P9 Ekonomika podjetja (EKP) O 2. 48 24 24 96 6
D4 Praktično izobraževanje (PRI-M4) O 2.       55 2
M5 Sistemsko administriranje O (HW), I 2. 48   96 144 14
P10 Vzdrževanje sistemske programske opreme (VSO) O (HW), I 2. 24   48 72 5
P11 Operacijski sistemi 2 (OPS2) O (HW), I 2. 24   48 72 5
D5 Praktično izobraževanje (PRI-M5) O (HW), I 2.       115 4
M6 Upravljanje podatkovnih omrežij O (HW), I 2. 72   72 144 14
P12 Računalniške komunikacije in omrežja2 (RKO2) O (HW), I 2. 36   36 72 5
P13 Varnost in zaščita (VIZ) O (HW), I 2. 36   36 72 5
D6 Praktično izobraževanje (PRI-M6) O (HW), I 2.       115 4
M7 Izdelava programskih aplikacij O (SW), I 2. 60   84 144 14
P14 Programiranje 2 (PRO2) O (SW), I 2. 36   48 84 6
P15 Razvoj programskih aplikacij (RPA) O (SW), I 2. 24   36 60 4
D7 Praktično izobraževanje (PRI-M7) O (SW), I 2.       115 4
M8 Načrtovanje in razvoj infor. sistemov O (SW), I 2. 72   72 144 14
P16 Zbirke podatkov 2 (ZBP2) O (SW), I 2. 36   48 84 6
P17 Informacijski sistemi (INS) O (SW), I 2. 36   24 60 4
D8 Praktično izobraževanje (PRI-M8) O (SW), I 2.       115 4
M9 Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev I 2. 60   84 144 14
P18 Izdelava spletnih strani (ISS) I 2. 24   48 72 5
P19 Elektronsko poslovanje (ELP) I 2. 36   36 72 5
D9 Praktično izobraževanje (PRI-M9) I 2.       115 4
M10 Podatkovna omrežja I 2. 72   72 144 14
P20 Komunikacijske tehnologije in storitve (KTS) I 2. 36   36 72 5
P21 Računalniško vodeni procesi (RVP) I 2. 36   36 72 5
D10 Praktično izobraževanje (PRI-M10) I 2.       115 4
  Prosto izbirni predmet (PIP)             5
P22 Multimediji (MUL) I 2. 36   36 72 5
D11 Diplomsko delo O           5  *
Preberi več

Vpis

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

je opravil maturo ali poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
ima opravljen mojstrskidelovodski ali poslovodski izpittri leta delovnih izkušenj in je opravilpreizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.


POGOJI ZA NAPREDOVANJE

V 2. letnik napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/la obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti…) 1. letnika v obsegu 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja. 
Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz pratičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3
3320 Velenje

03 89 60 642
vss@scv.si