srssersssdgimvssmicdsd

Vizija, poslanstvo in vrednote

VIZIJA, POSLANSTVO IN VREDNOTE


Vizija

Z vami ustvarjamo uporabna znanja oz. kompetence po primerljivih standardih za življenje in delo.

Poudarjamo vseživljenjsko učenje, formalne in neformalne oblike izobraževanja, cilj pa je samozavestna, izobražena oseba, ki je s pridobljenim znanjem konkurenčna na trgu dela.


Poslanstvo

Glede na izzive okolja ponujamo kakovostne izobraževalne storitve.

Poslanstvo višje šole je izobraževanje študentov po kratkih programih terciarnega izobraževanja predvsem s področja tehnike in storitev glede na potrebe  okolja, izvajanje seminarjev, posvetov in drugih oblik izobraževanja, sodelovanje v razvojnih projektih.


Vrednote

Kakovost izobraževanja, ustvarjalnost, enakopravnost in solidarnost ter odgovoren odnos do vseh udeležencev.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660