srssersssdgimvssmicdsd

Strokovni organi


STROKOVNI ORGANI ŠOLE

Ravnatelj: Uroš Sonjak, univ. dipl. inž.

 


Strateški svet: Predsednik: Franc Štravs, univ. dipl. inž.
Člani:
– Cvetko Fendre, univ. dipl. inž.,
– Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
– mag. Bogdan Makovšek (predstavnik delodajalcev)
– mag. Marjan Kaligaro (predstavnik delodajalcev),
– Tomaž Jehart (predstavnik študentov),
Anamarija Podjavoršek (predstavnica študentov),
– Ivan Škoflek (predstavnik diplomantov).

 


Študijska  komisija: Predsednik: mag. Andrej Rotovnik
Člani:
– Cvetko Fendre, univ. dipl. inž.,
– Franc Štravs, univ. dipl. inž.,
– Martina Omladič, univ. dipl. ekon.,
– Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
– mag. Branko Dvoršak.

 


Strokovni aktivi: Elektronika: Jože Lukanc, univ. dipl. inž.
Mehatronika: Cvetko Fendre, univ. dipl. inž.
Informatika: Srečko Zorman, univ. dipl. inž.
Geotehnologija in rudarstvo: mag. Bogdan Makovšek
Gostinstvo in turizem: Romana Kralj, univ. dipl. ekon.
Varstvo okolja in komunala: mag. Branko Dvoršak.

 


Komisija za kakovost: Predsednica: Martina Omladič, univ. dipl. ekon.
Člani:
– Franc Štravs, univ. dipl. inž.,
– Cvetko Fendre, univ. dipl. inž.,
– Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
– mag. Bogdan Makovšek,
– mag. Branko Dvoršak,
– Tilen Legnar (študent),
– Anamarija Podjavoršek (študentka).

 


Študentski svet: Predsednik: Matevž Felle,
Člani:
– Vito Abeln,
– Urška Jazbec,
– Marko Novak,
– Aleš Štruc.

 


Predstavniki v svetu zavoda:

– Franc Štravs, univ. dipl. inž.,
– Urška Jazbec,
– David Škulj,
– Matevž Felle.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660