srssersssdgimvssmicdsd

Kakovost

KAKOVOST

Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov, pripravlja poročila o evalvaciji …

Komisija sodeluje s Svetom za evalvacijo visokega šolstva (NAKVIS).

Komisija za kakovost vzdržuje in objavljanje poslovnik višje strokovne šole, ki predpisuje sistem vodenja in dela šole (Poslovnik višje strokovne šole).

Komisija za kakovost: Predsednica: Martina Omladič, univ. dipl. ekon.
Člani:
– Franc Štravs, univ. dipl. inž.,
– Cveto Fendre, univ. dipl. inž.,
– Srečko Zorman, univ. dipl. inž.,
– mag. Bogdan Makovšek,
– mag. Branko Dvoršak,
– Tilen Legnar (študent),
– Anamarija Podjavoršek (študentka).

Samoevalvacijska poročila:

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660