srssersssdgimvssmicdsd

Prehodnost na FOV UM, 2019/2020

Spoštovani študenti in diplomanti višješolskih strokovnih študijskih programov,

Fakulteta za organizacijske vede UM iz Kranja je za študijsko leto 2019/2020 razpisala možnost olajšanega prehoda v 2. letnik na dodiplomske visokošolske strokovne študijske programe 1. stopnje programov Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov, Inženiring poslovnih sistemov in Organizacija in management informacijskih sistemov. S študijem na prvi bolonjski stopnji in diplomo na naši fakulteti, lahko nadaljujete študij na podiplomskih študijskih programih druge bolonjske stopnje.

 Skladno z merili za prehode glede na razpisna določila Razpisa za vpis je več informacij o vpisu dostopnih na:  http://fov.um.si/sl/studij/bodoci-studenti-prijava/prijavavpis-za-dodiplomski-studij. Prijavni rok za prijavo je od 1. do 17. septembra 2019, vsa navodila za e-prijavo so na povezavi: https://portal.evs.gov.si/prijava/.

Za podrobne informacije se čimprej obrnite na referat fakultete: referat@fov.uni-mb.si, da vam bomo lahko na podlagi potrjenega potrdila o opravljenih študijskih obveznosti iz višje strokovnega študijskega programa lahko opravili presojo študijskih obveznosti.

 

Več informacij o študiju in fakulteti je dostopnih na povezavi: http://www.fov.um.si/sl

izr. prof. dr. Polona Šprajc

prodekanica za izobraževalno dejavnost

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660