srssersssdgimvssmicdsd

FOŠ, Novo mesto

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu diplomante obvešča, da se lahko po Merilih za prehode med študijskimi programi  vpišejo neposredno v 2. letnik visokošolskega strokovnega (VS) študijskega programa prve stopnje Menedžment kakovosti.

Več podatkov o Fakulteti za organizacijske študije v Novem mestu lahko najdete na spletnih straneh www.fos.unm.si.

Za dodatne informacije glede možnosti prijave, postopka vpisa in poteka študija so vam na voljo na telefonski številki 059 074 164 (Katja Krevs) ali na elektronskem naslovu referat@fos.unm.si.

Ogledate si lahko tudi njihovo zloženko.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660