Diplomski izpit Geotehnologija in rudarstvo, 21. 6. 2024

Višja strokovna šola razpisuje prvi rok za opravljanje diplomskih izpitov programa Geotehnologija in rudarstvo v petek, 21. 6. 2024, v mali predavalnici C-112 Višje strokovne šole. Začetek zagovora bo ob 9. uri. Kandidatka bo opravljala diplomski izpit pred naslednjo izpitno komisijo:
1. Mojca BOROVNIK ob 9. uri
POSTOPEK SANACIJE PLAZU ČRNIVEC NAD KAMNIKOM
Predsednik izpitne komisije: mag. Branko Dvoršak
Mentor na šoli: mag. Bogdan Makovšek
Članica: Anita Rudolf Pečnik, univ. dipl. ekon.
Mentor v podjetju: Damjan Maček, dipl. inž.