srssersssdgimvssmicdsd
srssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

tabela 1. letnik ele

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M1 Poslovne komunikacije obvezno 1. 108 72 48 228 20
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) obvezno 1. 48 36   84 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) obvezno 1. 48 36   84 6
P3 Računalništvo in informatika (RAI) obvezno 1. 12   48 60 5
D1 Praktično izobraževanje iz poslovnih komunikacij (PRI-M1) obvezno 1.       90 3
M2 Osnove elektronike obvezno 1. 72   108 180 21
P4 Tehniška matematika (TEM) obvezno 1. 24 36   60 5
P5 Osnove elektrotehnike (OET) obvezno 1. 42   24 60 5
P6 Elektronski elementi (ELE) obvezno 1. 24   36 60 5
P7 Sistemi vodenja procesov (SVP) obvezno 1. 24   36 60 5
D2 Praktično izobraževanje iz osnov elektronike (PRI-M2) obvezno 1.       180 6
M3 Projektiranje in varnost obvezno 1. 84 24 24 132 14
P8 Varstvo pri delu in ekologija (VPD) obvezno 1. 48 12 24 60 5
P9 Projektiranje (PRO) obvezno 1. 36 12 24 72 5
D3 Praktično izobraževanje iz projektiranja in varstva (PRI-M3) obvezno 1.       130 4
Preberi več

tabela 1. letnik meh

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M1 Komunikacije v tehniki obvezno 1. 120 72 48 240 20
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) obvezno 1. 48 36   84 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) obvezno 1. 48 36   84 6
P3 Računalništvo in informatika (RAI) obvezno 1. 24   48 72 5
D1 Praktično izobraževanje (PRI-M1) obvezno 1.       90 3
M2 Osnove mehatronike obvezno 1. 120 12  48 180 20
P4 Osnove strojništva (OST) obvezno 1. 42   24 66 6
P5 Osnove elektrotehnike (OET) obvezno 1. 42   24 66 6
P6 Trajnostni razvoj (TRA) obvezno 1. 36 12    48 4
D2 Praktično izobraževanje (PRI-M2) obvezno 1.       120 4
M3 Mehatronika 1 obvezno 1. 84   96 180 20
P7 Sistemi mehatronike 1 (SME1) obvezno 1. 42   48 90 7
P8 Meritve (MRT) obvezno 1. 42   48 90 7
D3 Praktično izobraževanje (PRI-M3) obvezno 1.       190 6
Preberi več

tabela 2. letnik inf

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M4 Osnove ekonomije O 2. 48 24 24 96 8
P9 Ekonomika podjetja (EKP) O 2. 48 24 24 96 6
D4 Praktično izobraževanje (PRI-M4) O 2.       55 2
M5 Sistemsko administriranje O (HW), I 2. 48   96 144 14
P10 Vzdrževanje sistemske programske opreme (VSO) O (HW), I 2. 24   48 72 5
P11 Operacijski sistemi 2 (PS2) O (HW), I 2. 24   48 72 5
 D5 Praktično izobraževanje O (HW), I 2.        115  4
 M6 Upravljanje podatkovnih omrežji O (HW), I 2. 72   72 144 14
P12 Računalniške komunikacije in omrežja2 (RKO2) O (HW), I 2. 36   36 72 5
P13 Varnost in zaščita (VIZ) O (HW), I 2. 36   36 72 5
D6 Praktično iobraževanje (PRI-M6) O (HW), I 2.       115 4
M7 Izdelava programskih aplikacij O (SW), I 2. 60   84 144 14 
P14 Programiranje 2 (PRO2) O (SW), I 2. 36   48 84 6
P15 Razvoj programskih aplikacij (RPA)  O (SW), I 2. 24   36 60 4
D7 Praktično izobraževanje (PRI-M7) O (SW), I 2.       115 4
M8 Načrtovanje in razvoj infor. sistemov O (SW), I 2. 72   72 144 14
P16 Zbirke podatkov 2 (ZBP2) O (SW), I 2. 36   48 84 6
P17 Informacijski sistemi (INS) O (SW), I 2. 36   24 60 4
D8 Praktično izobraževanje (PRI-M8) O (SW), I 2.       115 4
M9 Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev I 2. 60   84 144 14
P18 Izdelava spletnih strani (ISS) I 2. 24   48 72 5
P19 Elektronsko poslovanje (ELP) I 2. 36   36 72 5
D9 Praktično izobraževanje (PRI-M9) I 2.       115 4
M10 Podatkovna omrežja I 2. 72   72 144 14
P20 Komunikacijske tehnologije in storitve (KTS) I 2. 36   36 72 5
P21 Računalniško vodeni procesi (RVP) I 2. 36   36 72 5
D10 Praktično izobraževanje (PRI-M10) I 2.       115 4
  Prosto izbirni predmet (PIP)             5
P22 Multimediji (MUL) I 2. 36   36 72 5
D11 Diplomsko delo O           5 *
Preberi več

tabela 2. letnik meh

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M4 Osnove ekonomije obvezno 2. 48 12 24 84 8
P9 Ekonomika podjetja (EKP) obvezno 2. 48 12 24 84 6
D4 Praktično izobraževanje (PRI-M4) obvezno 2.       60 2
M5 Mehatronika 2 obvezno 2. 108 24 96 228 21
P10 Sistemi mehatronike 2 obvezno 2. 36   48 84 6
P11 Tehniški predpisi in projektiranje (TPP) obvezno 2. 36 24 12 72 5
P12 Komunikacije tehnologije in storitve (KTS) obvezno 2. 36   36 72 5
D5 Praktično izobraževanje (PRI-M5) obvezno 2.       160 5
M6 Avtomatizacija izbirno 2. 72   72 144 16
P13 Programiranje v avtomatiki (PRA) izbirno 2. 36   36 72 5
P16 Tehnološki procesi (TPR) izbirno 2. 36   36 72 5
D7 Praktično izobraževanje (PRI-M6) izbirno 2.       180 6
M7 Robotika izbirno 2. 72   72 144 16
P14 Robotski sistemi 1 (ROS1) izbirno 2. 36   36 72 5
P16 Tehnološki procesi (TPR) izbirno 2. 36   36 72 5
D8 Praktično izobraževanje (PRI-M7) izbirno 2.         6
M8 Proizvodni sistemi izbirno 2. 72   72 144 16
P15 Računalniško podprte tehnologije (RPT) izbirno 2. 36   36 72 5
P16 Tehnološki procesi (TPR) izborno 2.  36   36 72 5
D9 Praktično izobraževanje  izbirno 2.         6
M9 Izbirni predmet izbirno 2. 36   36 72 5
P13 Programiranje v avtomatiki (PRA)             5
P14 Robotski sistemi (ROS1)             5
P15 Računalniško podprte tehnologije (RPT)             5
P17 Razvoj programskih aplikacij (RPA)             5
P18 Elektronika v mehatroniki             5
P19 Multimediji (MUL)             5
P20 Pogoni in mehanizmi (PIM)             5
P21 Logistični mehatronski sistemi (LMS)             5
P22 Upravljanje s tveganji v tehniki (UTT)             5
P23 Prosto izbirni predmet (PIP) I 2. 72     72 5
D7 Diplomsko delo O 2.         5
Preberi več

tabela 1. letnik inf

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M1 Komunikacije v tehniki O 1. 120 72 48 240 20
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) O 1. 48 36   84 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) O 1. 48 36   84 6
P3 Računalništvo in informatika (RAI) O 1. 24   48 72 5
D1 Praktično izobraževanje (PRI-M1) O 1.       90 3
M2 Postavitev in konfiguracija omrežji O 1. 120   72 192 22
P4 Operacijski sistemi 1 (OPS1) O 1. 24   24 48  4
P5 Osnove zgradbe in delovanja rač. sistemov (ORS) O 1. 48   24 72 6
P6 Računalniške komunikacije in omrežja 1 (RKO1) O 1. 48   24 72 6
D2 Praktično izobraževanje (PRI-M2) O 1.       190 6
M3 Kodiranje programov O 1. 72   96 168 18
P7 Programiranje 1 (PRO1) O 1. 36   48 84 7
P8 Zbirke podatkov 1 (ZBP1) O 1. 36   48 84 7
D3 Praktično izobraževanje (PRI-M3) O 1.       120 4
Preberi več

2. letnik

Št. MODUL / PREDMET /SESTAVINA Obvezno/
izbirno
Letnik P SV LV Skupaj KT
M4 Osnove ekonomije O 2. 48 24 24 96 8
P9 Ekonomika podjetja (EKP) O 2. 48 24 24 96 6
D4 Praktično izobraževanje (PRI-M4) O 2.       55 2
M5 Sistemsko administriranje O (HW), I 2. 48   96 144 14
P10 Vzdrževanje sistemske programske opreme (VSO) O (HW), I 2. 24   48 72 5
P11 Operacijski sistemi 2 (OPS2) O (HW), I 2. 24   48 72 5
D5 Praktično izobraževanje (PRI-M5) O (HW), I 2.       115 4
M6 Upravljanje podatkovnih omrežij O (HW), I 2. 72   72 144 14
P12 Računalniške komunikacije in omrežja2 (RKO2) O (HW), I 2. 36   36 72 5
P13 Varnost in zaščita (VIZ) O (HW), I 2. 36   36 72 5
D6 Praktično izobraževanje (PRI-M6) O (HW), I 2.       115 4
M7 Izdelava programskih aplikacij O (SW), I 2. 60   84 144 14
P14 Programiranje 2 (PRO2) O (SW), I 2. 36   48 84 6
P15 Razvoj programskih aplikacij (RPA) O (SW), I 2. 24   36 60 4
D7 Praktično izobraževanje (PRI-M7) O (SW), I 2.       115 4
M8 Načrtovanje in razvoj infor. sistemov O (SW), I 2. 72   72 144 14
P16 Zbirke podatkov 2 (ZBP2) O (SW), I 2. 36   48 84 6
P17 Informacijski sistemi (INS) O (SW), I 2. 36   24 60 4
D8 Praktično izobraževanje (PRI-M8) O (SW), I 2.       115 4
M9 Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev I 2. 60   84 144 14
P18 Izdelava spletnih strani (ISS) I 2. 24   48 72 5
P19 Elektronsko poslovanje (ELP) I 2. 36   36 72 5
D9 Praktično izobraževanje (PRI-M9) I 2.       115 4
M10 Podatkovna omrežja I 2. 72   72 144 14
P20 Komunikacijske tehnologije in storitve (KTS) I 2. 36   36 72 5
P21 Računalniško vodeni procesi (RVP) I 2. 36   36 72 5
D10 Praktično izobraževanje (PRI-M10) I 2.       115 4
  Prosto izbirni predmet (PIP)             5
P22 Multimediji (MUL) I 2. 36   36 72 5
D11 Diplomsko delo O           5  *
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660