srssssersssdgimvssmicdsd
srssssersssdgimvssmicdsd
  • Domov

2. letnik

Št. MODUL / PREDMET /SESTAVINA Obvezno/
izbirno
Letnik P SV LV Skupaj KT
M4 Osnove ekonomije O 2. 48 24 24 96 8
P9 Ekonomika podjetja (EKP) O 2. 48 24 24 96 6
D4 Praktično izobraževanje (PRI-M4) O 2.       55 2
M5 Sistemsko administriranje O (HW), I 2. 48   96 144 14
P10 Vzdrževanje sistemske programske opreme (VSO) O (HW), I 2. 24   48 72 5
P11 Operacijski sistemi 2 (OPS2) O (HW), I 2. 24   48 72 5
D5 Praktično izobraževanje (PRI-M5) O (HW), I 2.       115 4
M6 Upravljanje podatkovnih omrežij O (HW), I 2. 72   72 144 14
P12 Računalniške komunikacije in omrežja2 (RKO2) O (HW), I 2. 36   36 72 5
P13 Varnost in zaščita (VIZ) O (HW), I 2. 36   36 72 5
D6 Praktično izobraževanje (PRI-M6) O (HW), I 2.       115 4
M7 Izdelava programskih aplikacij O (SW), I 2. 60   84 144 14
P14 Programiranje 2 (PRO2) O (SW), I 2. 36   48 84 6
P15 Razvoj programskih aplikacij (RPA) O (SW), I 2. 24   36 60 4
D7 Praktično izobraževanje (PRI-M7) O (SW), I 2.       115 4
M8 Načrtovanje in razvoj infor. sistemov O (SW), I 2. 72   72 144 14
P16 Zbirke podatkov 2 (ZBP2) O (SW), I 2. 36   48 84 6
P17 Informacijski sistemi (INS) O (SW), I 2. 36   24 60 4
D8 Praktično izobraževanje (PRI-M8) O (SW), I 2.       115 4
M9 Razvoj in vzdrževanje spletnih predstavitev I 2. 60   84 144 14
P18 Izdelava spletnih strani (ISS) I 2. 24   48 72 5
P19 Elektronsko poslovanje (ELP) I 2. 36   36 72 5
D9 Praktično izobraževanje (PRI-M9) I 2.       115 4
M10 Podatkovna omrežja I 2. 72   72 144 14
P20 Komunikacijske tehnologije in storitve (KTS) I 2. 36   36 72 5
P21 Računalniško vodeni procesi (RVP) I 2. 36   36 72 5
D10 Praktično izobraževanje (PRI-M10) I 2.       115 4
  Prosto izbirni predmet (PIP)             5
P22 Multimediji (MUL) I 2. 36   36 72 5
D11 Diplomsko delo O           5  *
Preberi več

Vpis

POGOJI ZA VPIS

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor:

je opravil maturo ali poklicno maturo, oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih, ali
ima opravljen mojstrskidelovodski ali poslovodski izpittri leta delovnih izkušenj in je opravilpreizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.


POGOJI ZA NAPREDOVANJE

V 2. letnik napreduje študent/ka, če je uspešno opravil/la obveznosti iz modulov, predmetov in praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, seminarskimi nalogami, projekti, izpiti…) 1. letnika v obsegu 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja. 
Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz pratičnega izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge študenta/ke.

Preberi več

Vpisna mesta

Višja strokovna šola Velenje v študijskem letu 2015/2016 razpisuje vpisna mesta za višješolske študijske programeElektronikaInformatika, Mehatronika, Geotehnologija in rudarstvoVarstvo okolja in komunala in Gostinstvo in turizem. Programe ElektronikaInformatika, Mehatronika, Geotehnologija in rudarstvo in Gostinstvo in turizem razpisujemo za redni in izredni študij, program Varstvo okolja in komunala pa samo za izredni študij.

 Vpisna mesta

Program Skupna vpisna mesta
redni študij izredni študij
Elektronika 45 45
Geotehnologija in rudarstvo 30 30
Informatika 60 45
Mehatronika 45 45
Varstvo okolja in komunala 45
Gostinstvo in turizem 40 30

Kontakt:

Šolski center Velenje 
Višja strokovna šola 

Trg mladosti 3, 3320 Velenje 
tel.: 03 8960 642

Preberi več

1. letnik

Št. MODUL / PREDMET /SESTAVINA Obvezno/
izbirno
Letnik P SV LV Skupaj KT
M1 Komunikacije v tehniki O 1. 120 72 48 240 20
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) O 1. 48 36   84 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) O 1. 48 36   84 6
P3 Računalništvo in informatika (RAI) O 1. 24   48 72 5
D1 Praktično izobraževanje (PRI-M1) O 1.       90 3
M2 Postavitev in konfiguracija omrežij O 1. 120   72 192 22
P4 Operacijski sistemi 1 (OPS1) O 1. 24   24 48 4
P5 Osnove zgradbe in delovanja rač. sistemov (ORS) O 1. 48   24 72 6
P6 Računalniške komunikacije in omrežja 1 (RKO1) O 1. 48   24 72 6
D2 Praktično izobraževanje (PRI-M2) O 1.       190 6
M3 Kodiranje programov O 1. 72   96 168 18
P7 Programiranje 1 (PRO1) O 1. 36   48 84 7
P8 Zbirke podatkov 1 (ZBP1) O 1. 36   48 84 7
D3 Praktično izobraževanje (PRI-M3) O 1.       120 4
Preberi več
P1220010

Peter – Malta

Pozdravljeni,

Dober mesec pred začetkom obveznega praktičnega izobraževanja smo prejeli obvestilo, da smo izbrani za praktično izobraževanje v Malti. Novice smo se seveda vsi veselili ter polni pričakovanj odleteli na Malto. Ob prihodu so nas namestili v naše domove. Sošolca sta nameščena v Paoli, jaz pa v Mosti. V stanovanju nas je kar 8, od tega šest Francozov, Španec ter jaz. Sporazumeli smo se kar hitro. V ponedeljek je napočil obisk podjetja Paragon Europe, kjer so nas seznanili s pravili dela v podjetju, v katerem bomo opravljali praktično izobraževanje. V podjetju opravljam različna dela iz elektrotehnike in informatike. Večinoma se dela na področju Informatike (sestavljanje, popravilo ter testiranje osebnih ter prenosnih računalnikov), nekaj pa je tudi elektrotehnike (postavitev ter testiranje alarmov, varnostnih kamer oz. vse kar se tiče zunanje-notranje zaščite objekta). Na praktičnem izobraževanju v tujini bom iztržil dosti več znanja kot doma, saj se tukaj dnevno srečujemo z novimi izzivi.

V prilogi pošiljam fotografije z dela ter seveda Malte.

Lep pozdrav,

Peter

e0768fcd 6949 437e 9cb9 f97e8bbd44ef

815decc7 ec18 4c7f 9251 f8df070f0c32

2dfa596d 6ffb 4f8c b9af d08a60c37d7f

Preberi več
P1220006

Blaž – Malta

Pot na Malto je bila zelo zanimiva, ker sem se prvič peljal kam z letalom, ampak tudi naporna in ko smo prišli ob večernih urah do svojih apartmajev, sem samo zaspal. Naslednji dan se je bilo treba najprej spoznati z malteškimi avtobusi in dejstvom, da tukaj vozijo na napačni strani ceste in priti do pisarn Paragona, kjer smo izvedeli nekaj osnovnih informacij o Malti, nekaj pravil, jaz pa sem še izvedel kje naj bi delal. Tako sem še preostanek dneva pogledal kje v bližini stanovanja so kakšne trgovine in nabavil nekaj hrane ter preveril pot do podjetja Genaral Soft Drinks Ltd. Naslednji dan, torej v torek, 12.1., naj bi pričel z delom, vendar sem ob prihodu v podjetje izvedel, da je prišlo do zloma komunikacije in da General Soft Drinks sploh ni potrdili Paragonu, da bom delal pri njih. Tisto popoldne se je težava moje prakse le popravila in sedaj delam z IT ekipo kar pri Paragonu. Delo je bilo do sedaj zanimivo, vendar je pot do službe kar naporna, saj moram 2-krat prestopiti in tukaj, če nisi pozoren kam greš, se hitro izgubiš. To bi bilo za zdaj vse prilagam še nekaj fotografij, stavbe v bližini Paragona.

Lp Blaž

P1220007

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660