srssersssdgimvssmicdsd

Navodila za vstop v šolo po 18. 5. 2020

Od 18. 5. 2020 bo možen vstop v šolo za študente, predavatelje in druge udeležence izobraževanja.  

Uradne ure referata bodo v dopoldanskem času vsak dan med 8. in 11. uro po predhodnem dogovoru po telefonu (03/89 60 642) ali elektronski pošti (vss@scv.si).Vsak mora ob vstopu upoštevati navodila, in sicer:

 • o pravilih ravnanja v šoli v času epidemije COVID-19 ;
 • o aktivnostih ŠC Velenje, da bodo šolski prostori očiščeni, razkuženi in varni.

Navodila za študente
Študent:

 • se ne zadržuje v skupinah pred šolo in v prostorih šole;
 • v šolo vstopa z masko ter je ne sname, dokler se ne začnejo predavanja, vaje, izpit, …
 • ob vstopu v šolo si razkuži roke;
 • v šolo vstopa tako, da ohranja 1,5 do 2 metrsko medosebno razdaljo z drugimi;
 • vstopa samo skozi vhod stavbe ŠCV ali MIC-a, kjer bo imel predavanja, vaje ali izpit;
 • pri vhodu se varnostniku ali predavatelju identificira s študentsko izkaznico ter obvezno pokaže izjavo z zagotovilom, da je zdrav (izjava je na koncu navodil oz. tukaj). Izjavo pred izpitom ali prihodom v referat pošlje tudi predavatelju ali referentki po elektronski pošti;
 • po najkrajši poti odide do učilnice;
 • sede za svojo mizo, kjer bo ves čas predavanj oz. vaj;
 • v šolo prinese šolske potrebščine (pisalo, rezervno pisalo, zvezke, gradivo, delovne liste..) in vodo v plastenkah; šolskih potrebščin in pripomočkov ne izmenjuje in si jih ne izposoja od sošolcev;
 • med predavanji, vajami ali izpitom lahko masko sname in si jo nadene le v primeru bližjega komuniciranja s predavateljem;
 • med šolskimi odmori ne zapušča učilnice (če je odmor daljši – velja dogovor s predavateljem);
 • v stranišču študent oz. predavatelj po možnosti odpira vrata s komolcem oz. s pomočjo papirnate brisačke;
 • izogiba se zastojem na hodniku ali v stranišču;
 • po končanih predavanjih, vajah oz. izpitu izstopa iz šole tako, da vedno ohranja predpisano medosebno razdaljo.
Pomembno je upoštevati:

Po do sedaj znanih podatkih iz literature na osnovi laboratorijskih raziskav novi koronavirus SARSCoV- na tiskarskem in tekstilnem papirju preživi 3 ure, na kartonu 24 ur, na gladkih površinah kot so steklo in bankovci 4 dni, na gladkih površinah kot sta jeklo in plastika 7 dni.

Skrb predavateljev za varnost pred okužbo in higieno prostorov
Predavatelji:

 • bodo upoštevali priporočila NIJZ z osebno opremo in osebno higieno;
 • skrbeli bodo, da bodo vrata učilnice odprta v času prihoda-odhoda dijakov in med odmorom;
 • opominjali bodo študente na pravilno ravnanje v času epidemije;
 • skrbeli bodo za zračenje učilnic;
 • z gradivi bodo postopali skladno z navodili o NIJZ ter upoštevali preživetju virusa na različnih površinah;
 • ukrepali bodo v primeru suma na okužbo s COVID-19 pri študentu.

 Čiščenje in razkuževanje prostorov šole:

 • v času predavanj, vaj in izpitov bo šola ustrezno očiščena in razkužena s sredstvi, ki se za ta namen uporabljajo;
 • v času izvajanja predavanj in drugih aktivnosti se bo šolske prostore redno čistilo in razkuževalo najmanj 1-krat dnevno;
 • koši za smeti bodo izpraznjeni vsaj 1-krat na dan;
 • površine in predmete, ki se jih pogosto dotikamo (npr. kljuke, držala, stikala za luči, potezne vrvice v sanitarijah…) se bo razkuževalo večkrat dnevno;
 • koš za uporabljene maske, ki bi jih študenti, predavatelji in drugi udeleženci izobraževanja odvrgli, bo ob vhodih stavb ŠCV.

Pomembno:

Vsak študent mora poslati  predavatelju (pred izpitom ter pred obiskom predavanj oz. vaj) ter referentki (pred prihodom v referat)  izjavo o zdravstvenem stanju, po e-pošti.

V nadaljevanju je primer izjave, ki jo mora izpolniti in podpisati vsak študent in predavatelj. Izjavo bo moral študent pokazati tudi varnostniku pri vstopu v šolo.

Izjava pred vstopom v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 (primer izjave):

IZJAVA ŠTUDENTA PRED VSTOPOM V ŠOLO

(ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja Covid – 19)

 

Ime in priimek: ___________________________________________________

 

 1. V zadnjih 14 dneh nisem imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. sem bil zdrav,
 2. V zadnjih 14 dneh nisem bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.
 3. Če se bodo pri meni pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z menoj biva v istem gospodinjstvu, bom ostal doma.

Kraj in datum: _____________________________

S podpisom potrjujem resničnost podatkov.

Podpis                                                                              _____________________________________

 

* V kolikor kažete katerega izmed navedenih znakov/simptomov, potem ne vstopajte v šolo! 

 

Če zbolite z zgoraj navedenimi znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z vami biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član),  ostanite doma  in omejite stike z drugimi ljudmi. Če je ste bolan-i, za nadaljnja navodila pokličite svojega izbranega ali dežurnega zdravnika. V primeru potrjene okužbe v družini ali drugega tesnega stika z okuženo osebo boste nadaljnja navodila prejeli od epidemiološke službe.

Priporočamo vam, da omejite stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni. Druženje mladostnikov namreč poveča tveganje za okužbo mladostnikov.

Osnovne informacije o COVID-19

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči korona virusno bolezen 2019 oz. COVID-19.

Inkubacijska doba (čas med okužbo in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. Pri približno 80%okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno  mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660