srssersssdgimvssmicdsd

GIT; WEL in OKU, pogoji za izpit

Spodaj imate seznam študentov 2. letnika smer G&T pri predmetu Wellness turizem, ki izpolnjujejo/ne izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu.

Posredujemo informacije o možnosti opravljanja vaj iz predmeta Wellness turizem in sicer na način, da pišete kolokvij. Prvi in zadnji možen rok je 10.02.2020 ob 8:00. Na kolokvij se ne prijavite. Prav tako tisti študenti, ki niste opravili ostalih obveznosti iz tega predmeta te možnost opraviti v zadnjem možnem roku po kolokviju na dan 10.02.2020.

WEL_2019_20_pogoji

Prav tako imate študenti 1. letnika smer G&T pri predmetu Osnove kuharstva zadnjo možnost opraviti manjkajoče obveznosti iz predmeta na dan 10.02.2020 ob 7:45. Pred tem rokom se lahko prijavite na izpit 5 dni prej.

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660