srssersssdgimvssmicdsd

tabela 2. letnik ele

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M4 Osnove ekonomije obvezno 2. 48 24 24 96 8
P10 Ekonomika podjetja (EKP) obvezno 2. 48 24 24 96 6
D4 Praktično izobraževanje iz osnov ekonomije (PRI-M4) obvezno 2.       60 2
M5 Obvladovanje procesov obvezno 2. 84   96 180 17
P11 Računalniško vodeni procesi (RVP) obvezno 2. 48   60 108 7
P12 Procesne in industrijske meritve (PIM) obvezno 2. 36   36 72 5
D5 Praktično izobraževanje iz obvladovanja procesov (PRI-M5) obvezno 2.       150 5
P13 Izbirni predmet izbirno 2. 36   36 72 5
  Materiali v elektrotehniki (MAE) izbirno            
  Izvršilni sistemi (IZS) izbirno            
  Prenosna elektronika (PRE) izbirno            
  Inteligentne instalacije (INI) izbirno            
P14 Prosto izbirni predmet (PIP) izbirno 2. 72     72 5
M6 Avtomatika izbirno 2. 84   96 180 20
P15 Krmiljenje in regulacija procesov (KRP) izbirno 2. 48   60 108 8
P16 Izvršilni sistemi (IZS) izbirno 2. 36   36 72 5
D6 Praktično izobraževanje v avtomatiki (PRI-M6) izbirno 2.       190 7
M7 Industrijska elektronika izbirno 2. 84   96 180 20
P17 Elektronska vezja in naprave (EVN) izborno 2. 48   60 108 8
P18 Prenosna elektronika (PRE) izbirno 2. 36   36 72 5
D7 Praktično izobraževanje v industrijski elektroniki  (PRI-M7) izbirno 2.       190 7
M8 Energetske naprave izbirno 2. 84   96 180 20
P19 Pogonska tehnika (POT) izbirno 2. 48   60 108 8
P20 Inteligentne instalacije (INI) izbirno 2. 36   36 72 5
D8 Praktično izobraževanje v energetskih napravah (PRI-M8) izbirno 2.       190 7
D7 Diplomsko delo obvezno 2.         5
  Prosto izbirni predmet (PIP)             5
P22 Multimediji (MUL) izbirno 2. 36   36 72 5
D11 Diplomsko delo obvezno           5*
Preberi več

tabela 2. letnik meh

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M4 Osnove ekonomije obvezno 2. 48 12 24 84 8
P9 Ekonomika podjetja (EKP) obvezno 2. 48 12 24 84 6
D4 Praktično izobraževanje (PRI-M4) obvezno 2.       60 2
M5 Mehatronika 2 obvezno 2. 108 24 96 228 21
P10 Sistemi mehatronike 2 obvezno 2. 36   48 84 6
P11 Tehniški predpisi in projektiranje (TPP) obvezno 2. 36 24 12 72 5
P12 Komunikacije tehnologije in storitve (KTS) obvezno 2. 36   36 72 5
D5 Praktično izobraževanje (PRI-M5) obvezno 2.       160 5
M6 Avtomatizacija izbirno 2. 72   72 144 16
P13 Programiranje v avtomatiki (PRA) izbirno 2. 36   36 72 5
P16 Tehnološki procesi (TPR) izbirno 2. 36   36 72 5
D7 Praktično izobraževanje (PRI-M6) izbirno 2.       180 6
M7 Robotika izbirno 2. 72   72 144 16
P14 Robotski sistemi 1 (ROS1) izbirno 2. 36   36 72 5
P16 Tehnološki procesi (TPR) izbirno 2. 36   36 72 5
D8 Praktično izobraževanje (PRI-M7) izbirno 2.         6
M8 Proizvodni sistemi izbirno 2. 72   72 144 16
P15 Računalniško podprte tehnologije (RPT) izbirno 2. 36   36 72 5
P16 Tehnološki procesi (TPR) izborno 2.  36   36 72 5
D9 Praktično izobraževanje  izbirno 2.         6
M9 Izbirni predmet izbirno 2. 36   36 72 5
P13 Programiranje v avtomatiki (PRA)             5
P14 Robotski sistemi (ROS1)             5
P15 Računalniško podprte tehnologije (RPT)             5
P17 Razvoj programskih aplikacij (RPA)             5
P18 Elektronika v mehatroniki             5
P19 Multimediji (MUL)             5
P20 Pogoni in mehanizmi (PIM)             5
P21 Logistični mehatronski sistemi (LMS)             5
P22 Upravljanje s tveganji v tehniki (UTT)             5
P23 Prosto izbirni predmet (PIP) I 2. 72     72 5
D7 Diplomsko delo O 2.         5
Preberi več

tabela 1. letnik ele

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M1 Poslovne komunikacije obvezno 1. 108 72 48 228 20
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) obvezno 1. 48 36   84 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) obvezno 1. 48 36   84 6
P3 Računalništvo in informatika (RAI) obvezno 1. 12   48 60 5
D1 Praktično izobraževanje iz poslovnih komunikacij (PRI-M1) obvezno 1.       90 3
M2 Osnove elektronike obvezno 1. 72   108 180 21
P4 Tehniška matematika (TEM) obvezno 1. 24 36   60 5
P5 Osnove elektrotehnike (OET) obvezno 1. 42   24 60 5
P6 Elektronski elementi (ELE) obvezno 1. 24   36 60 5
P7 Sistemi vodenja procesov (SVP) obvezno 1. 24   36 60 5
D2 Praktično izobraževanje iz osnov elektronike (PRI-M2) obvezno 1.       180 6
M3 Projektiranje in varnost obvezno 1. 84 24 24 132 14
P8 Varstvo pri delu in ekologija (VPD) obvezno 1. 48 12 24 60 5
P9 Projektiranje (PRO) obvezno 1. 36 12 24 72 5
D3 Praktično izobraževanje iz projektiranja in varstva (PRI-M3) obvezno 1.       130 4
Preberi več

tabela 1. letnik meh

Št. MODUL / PREDMET / SESTAVINA Obvezno / Izborno letnik P SV LV Skupaj KT
M1 Komunikacije v tehniki obvezno 1. 120 72 48 240 20
P1 Strokovna terminologija v tujem jeziku (STJ) obvezno 1. 48 36   84 6
P2 Poslovno komuniciranje in vodenje (PKV) obvezno 1. 48 36   84 6
P3 Računalništvo in informatika (RAI) obvezno 1. 24   48 72 5
D1 Praktično izobraževanje (PRI-M1) obvezno 1.       90 3
M2 Osnove mehatronike obvezno 1. 120 12  48 180 20
P4 Osnove strojništva (OST) obvezno 1. 42   24 66 6
P5 Osnove elektrotehnike (OET) obvezno 1. 42   24 66 6
P6 Trajnostni razvoj (TRA) obvezno 1. 36 12    48 4
D2 Praktično izobraževanje (PRI-M2) obvezno 1.       120 4
M3 Mehatronika 1 obvezno 1. 84   96 180 20
P7 Sistemi mehatronike 1 (SME1) obvezno 1. 42   48 90 7
P8 Meritve (MRT) obvezno 1. 42   48 90 7
D3 Praktično izobraževanje (PRI-M3) obvezno 1.       190 6
Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Višja strokovna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660